What Our Customers' Say

Dear Mr. Alex, Happy New Year!! We have now returned back to Australia and the chores of work! � We have very plea...

Robert Mariotti25 Dec. ~ 13 Jan 2012

Read more
rss

Fanxipan Express Sapa Train

 Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Giờ khởi hành từ Lào Cai: 20h45
Giờ đến Hà nội: 05h10
Các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tàu SP4 là tàu nhanh tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

 Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Giờ khởi hành từ Lào Cai: 20h45
Giờ đến Hà nội: 05h10
Các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tàu SP4 là tàu nhanh tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Photos of this Train
Related Train
Thong Nhat Train : Saigon - Hanoi
Thong Nhat Train : Saigon - Hanoi

Thong Nhat Train Hanoi - Saigon
Thong Nhat Train Hanoi - Saigon

Tulico Sapa Train
Tulico Sapa Train

Ratraco Train
Ratraco Train

ET Pumpkin Train
ET Pumpkin Train

Royal Express Sapa Train
Royal Express Sapa Train

Victoria Sapa Train
Victoria Sapa Train

TSC Express Sapa Train
TSC Express Sapa Train

King Express Sapa train
King Express Sapa train

Livitrans Sapa Train
Livitrans Sapa Train

Site Search
^ Back to Top