What Our Customers' Say

Dear Mr. Alex, Happy New Year!! We have now returned back to Australia and the chores of work! � We have very plea...

Robert Mariotti25 Dec. ~ 13 Jan 2012

Read more
rss

TSC Express Sapa Train

 Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Giờ khởi hành từ Hà nội: 21h50
Giờ đến Lào Cai: 06h15
Các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tàu SP3 là tàu nhanh tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

 Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Giờ khởi hành từ Hà nội: 21h50
Giờ đến Lào Cai: 06h15
Các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tàu SP3 là tàu nhanh tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Photos of this Train
Related Train
Thong Nhat Train : Saigon - Hanoi
Thong Nhat Train : Saigon - Hanoi

Thong Nhat Train Hanoi - Saigon
Thong Nhat Train Hanoi - Saigon

Tulico Sapa Train
Tulico Sapa Train

Ratraco Train
Ratraco Train

ET Pumpkin Train
ET Pumpkin Train

Royal Express Sapa Train
Royal Express Sapa Train

Victoria Sapa Train
Victoria Sapa Train

Fanxipan Express Sapa Train
Fanxipan Express Sapa Train

King Express Sapa train
King Express Sapa train

Livitrans Sapa Train
Livitrans Sapa Train

Site Search
^ Back to Top