What Our Customers' Say

Dear Mr. Alex, Happy New Year!! We have now returned back to Australia and the chores of work! � We have very plea...

Robert Mariotti25 Dec. ~ 13 Jan 2012

Read more
rss

ET Pumpkin Train

 SE2 là tàu nhanh tuyến thống nhất Bắc Nam chiều Sài gòn - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

Xin quý khách vui lòng tham khảo bảng giá vé và giờ tàu SE2 dưới đây. Chúng tôi sẽ có gắng cập nhật thông tin chính xác và đầy đủ nhất.

 SE2 là tàu nhanh tuyến thống nhất Bắc Nam chiều Sài gòn - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

Xin quý khách vui lòng tham khảo bảng giá vé và giờ tàu SE2 dưới đây. Chúng tôi sẽ có gắng cập nhật thông tin chính xác và đầy đủ nhất.

Photos of this Train
Related Train
Thong Nhat Train : Saigon - Hanoi
Thong Nhat Train : Saigon - Hanoi

Thong Nhat Train Hanoi - Saigon
Thong Nhat Train Hanoi - Saigon

Tulico Sapa Train
Tulico Sapa Train

Ratraco Train
Ratraco Train

Royal Express Sapa Train
Royal Express Sapa Train

Victoria Sapa Train
Victoria Sapa Train

Fanxipan Express Sapa Train
Fanxipan Express Sapa Train

TSC Express Sapa Train
TSC Express Sapa Train

King Express Sapa train
King Express Sapa train

Livitrans Sapa Train
Livitrans Sapa Train

Site Search
^ Back to Top