What Our Customers' Say

Dear Mr. Alex, Happy New Year!! We have now returned back to Australia and the chores of work! � We have very plea...

Robert Mariotti25 Dec. ~ 13 Jan 2012

Read more
rss

Thong Nhat Train Hanoi - Saigon

 SE5 là tàu chậm tuyến thống nhất Bắc Nam chiều Hà nội - Sài gòn, đỗ nhiều ga .

 

 

Xin quý khách vui lòng tham khảo bảng giá vé và giờ tàu SE5 dưới đây. Chúng tôi sẽ có gắng cập nhật thông tin chính xác và đầy đủ nhất.

 SE5 là tàu chậm tuyến thống nhất Bắc Nam chiều Hà nội - Sài gòn, đỗ nhiều ga .

 

 

Xin quý khách vui lòng tham khảo bảng giá vé và giờ tàu SE5 dưới đây. Chúng tôi sẽ có gắng cập nhật thông tin chính xác và đầy đủ nhất.

Photos of this Train
Related Train
Thong Nhat Train : Saigon - Hanoi
Thong Nhat Train : Saigon - Hanoi

Tulico Sapa Train
Tulico Sapa Train

Ratraco Train
Ratraco Train

ET Pumpkin Train
ET Pumpkin Train

Royal Express Sapa Train
Royal Express Sapa Train

Victoria Sapa Train
Victoria Sapa Train

Fanxipan Express Sapa Train
Fanxipan Express Sapa Train

TSC Express Sapa Train
TSC Express Sapa Train

King Express Sapa train
King Express Sapa train

Livitrans Sapa Train
Livitrans Sapa Train

Site Search
^ Back to Top