What Our Customers' Say

Dear Mr. Alex, Happy New Year!! We have now returned back to Australia and the chores of work! � We have very plea...

Robert Mariotti25 Dec. ~ 13 Jan 2012

Read more
rss

SE 5 Train

 SE5 là tàu chậm tuyến thống nhất Bắc Nam chiều Hà nội - Sài gòn, đỗ nhiều ga .

 

 

Xin quý khách vui lòng tham khảo bảng giá vé và giờ tàu SE5 dưới đây. Chúng tôi sẽ có gắng cập nhật thông tin chính xác và đầy đủ nhất.

Photos of this Train
Site Search
^ Back to Top