What Our Customers' Say

Dear Mr. Tony, Hello Vietnam! This is the harvest time of orchards in the Mekong Delta. Visiting the region at this time, tourists will be enchanted by these ...

Robert Mariotti25 Dec. ~ 13 Jan 2012

Read more
  • Home
  • Vietnam Golf Tours
rss
Vietnam Golf Tours

Vietnam Golf Tours

 
Most Popular Vietnam Golf Tours
Demo test tour - 4days/5nights
Demo test tour

Lots of guest has been cut of with us in this tour

Full price from
to
$0
$0
Value Guarantee
Hà Nội - Vịnh Hạ Long - 5 days/4 nights
Hà Nội - Vịnh Hạ Long

Ngày 17/12/1994, quần thể hang động trên vùng biển Hạ Long đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Những thắng cảnh thuộc vào hành lang của vùng bảo vệ tuyệt đối là: hang Thiên Cung - Đầu Gỗ, hang Ba Hầm, hòn Công Đông. Quảng Ninh cũng là nơi chứng kiến bao chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm của dân tộc, nổi bật nhất là ba lần chiến thắng trên sông Bạch Đằng của vị tướng Trần Hưng Đạo

Full price from
to
$0
$0
Value Guarantee
Site Search
^ Back to Top